Gürer, Kadın İşçilerin Sorunlarını TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gece vardiyasında çalışan kadın işçilerin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşımak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na yazılı soru önergesi verdi.

SİYASET 24.04.2017, 17:59 24.04.2017, 18:01
Gürer, Kadın İşçilerin Sorunlarını TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gece vardiyasında çalışan kadın işçilerin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşımak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na yazılı soru önergesi verdi.

Kadın işçileri gece vardiyasında çalıştıran işletmelerden mevzuatlara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıp uygulanmadığını soran Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, iş müfettişlerince denetimlerin yapıldığını ve mevzuatlara uymayanlara idari para cezası verildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, gece vardiyasında çalışan kadın işçilerin sahip oldukları haklar ve kadın işçi çalıştıran işletmelerin bu konuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini bir önergeyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu sordu.

CHP Milletvekili Gürer, soru önergesinde gece vardiyasında çalışan kadın işçilerin isimlerinin liste halinde bölge müdürlüklerine verilmek zorunda olduğunu anımsatarak, bu bağlamda yapılan denetimlerde bu kurala uymayan işyerlerinin belirlenip belirlenemediğini sordu. Gürer, ayrıca “Gece postasında çalıştıracakları kadın işçilere işe başlamadan önce sağlık raporu alması ve her 6 ayda bir muayenelerini tekrarlaması denetlenmekte midir? 2016 yılında kaç iş yerinde bu denetim sağlanmıştır. Kaç Kadın işçi durumu bu denetim kapsamında incelenmiştir? Kadın işçileri vardiya değişimlerinde işyerinden ikametgâhına yakın bir merkeze götürüp getirecek servis aracı tüm işletmelerde var mıdır? Bu bağlamda denetim yapılmakta mıdır? Kadın işçilerinin gece postasında 7,5 saatten fazla çalışmaları yasaktır. Bu kural denetlenmekte midir? Bu bağlamda 2016 yılında kaç işletmeye denetim sağlanmıştır?” şekline sorular yöneltti.

Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu işverenlerin postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine vermekle yükümlü olduğunu belirtti.

Kadın çalışanların her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmayacaklarını, gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenlerin, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklamaları gerektiğini açıklayan Bakan Müezzinoğlu, belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçlar ile gidip gelme zorunluluğu bulunan işyeri işverenlerinin, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanlarını, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlü olduklarını kaydetti.

Bakan Müezzinoğlu, kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alması gerektiğini ifade ederek işverenin, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamalarının şart olduğunu vurguladı.

Bakan Müezzinoğlu “4857 sayılı Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş müfettişlerince denetlenmektedir. Yapılan teftişlerde mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen işyerlerine idari para cezası uygulanmaktadır” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)