Hayırsever Abdullah Altundal vefat etti

İlçe­miz Bor’da yap­tı­ğı ha­yır­lar­la ta­nı­nan ha­yır­se­ver Ab­dul­lah Al­tun­dal vefat etti.

GÜNDEM 25.04.2021, 14:33 25.04.2021, 14:36
Hayırsever Abdullah Altundal vefat etti


İlçe­miz Bor’da yap­tı­ğı ha­yır­lar­la ta­nı­nan ha­yır­se­ver Ab­dul­lah Al­tun­dal vefat etti.
Ha­yır­se­ver Ab­dul­lah Al­tun­dal, Meh­met­çik Ma­hal­le­sin­de 2014 yı­lın­da Sevim ve Ab­dul­lah Al­tun­dal Ana­do­lu Sağ­lık Mes­lek Li­se­si'ne ek bina ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­mış­tı.
Ab­dul­lah Al­tun­dal'ın ve­fa­tı büyük üzün­tü ile kar­şı­la­nır­ken, ce­na­ze bugün öğlen An­ka­ra İncek Me­zarl­lı­ğı'na def­ne­dilecek.
Bor’un Sesi Ga­ze­te­si ola­rak mer­hu­ma Allah'tan rah­met, aile­si­ne ve se­ven­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­riz. 

Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)