Muhtar Adıgüzel Son Yolcuğuna Uğurlandı

İlçe­miz Bor'a bağlı Emen Köyü Muh­ta­rı Hü­se­yin Adı­gü­zel kendi si­la­hın­dan çıkan kur­şun­la ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.

GÜNDEM 22.08.2020, 17:09 22.08.2020, 17:09
Muhtar Adıgüzel Son Yolcuğuna Uğurlandı


İlçe­miz Bor'a bağlı Emen Köyü Muh­ta­rı Hü­se­yin Adı­gü­zel kendi si­la­hın­dan çıkan kur­şun­la ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
Adı­gü­zel'in ce­na­ze­si geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si günü kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan göz yaş­la­rı ara­sın­da top­ra­ğa ve­ril­di.
Bor'un Sesi Ga­ze­te­si ola­rak mer­hu­ma Allah'tan rah­met, ya­kın­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı ve sa­bır­lar di­le­riz...

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)