Orman Mü­dü­rü­nün Ta­yi­ni Çıktı

Niğde Orman iş­let­me mü­dü­rü Meh­met Öz­de­mir’in ta­yi­ni çıktı.

GÜNDEM 21.01.2020, 14:53 21.01.2020, 14:55
Orman Mü­dü­rü­nün Ta­yi­ni Çıktı
Niğde Orman iş­let­me mü­dü­rü Meh­met Öz­de­mir’in ta­yi­ni çıktı.
Niğde’de yak­la­şık 8 yıl­dır görev yapan Niğde Orman İşlet­me Mü­dü­rü Meh­met Öz­de­mir’in ta­yi­nin çık­ma­sı so­nu­cu Mer­sin Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne Müdür yar­dım­cı­sı ola­rak atan­dı. Meh­met Öz­de­mir’in atan­ma­sı­nın ar­dın­dan boş kalan Niğde Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­ne Adana’nın Feke il­çe­sin­de­ki Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li müdür yar­dım­cı­sı­nın ge­le­ce­ği öğ­re­nil­di.
Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)