Bor'da 130 Kişi İş Sa­hi­bi Oldu!

TYP kap­sa­mın­da IŞKUR ta­ra­fın­dan Bor ge­ne­lin­de­ki okul­lar­da is­tih­dam edil­mek üzere 130 kişi için noter hu­zu­run­da kura çe­kil­di.

ÖZEL HABER 16.10.2020, 09:04 16.10.2020, 09:05
Bor'da 130 Kişi İş Sa­hi­bi Oldu!
TYP kap­sa­mın­da IŞKUR ta­ra­fın­dan Bor ge­ne­lin­de­ki okul­lar­da is­tih­dam edil­mek üzere 130 kişi için noter hu­zu­run­da kura çe­kil­di.
Bor İlçe­sin­de­ki okul­lar­da te­miz­lik iş­le­rin­de görev yap­mak için İşkur Top­lum Ya­ra­rı­na Prog­ram (TYP) kap­sa­mın­da 130 kişi noter hu­zu­run­da kura çe­ki­le­rek, okul­lar­da­ki gö­rev­le­ri­ne baş­la­dı­lar.
Ger­çek­leş­ti­ri­len kura so­nu­cu işe alı­nan va­tan­daş­la­rın mut­lu­lu­ğu göz­ler­den kaç­ma­dı. 
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)