Son Gün 30 Kasım!

Bor Be­le­di­ye­si va­tan­daş­la­rı emlak, çevre te­miz­lik ve ilan rek­lam ver­gi­le­ri­nin öden­me­si ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du.

ÖZEL HABER 23.11.2020, 10:35 18.03.2021, 20:32
Son Gün 30 Kasım!


Bor Be­le­di­ye­si va­tan­daş­la­rı emlak, çevre te­miz­lik ve ilan rek­lam ver­gi­le­ri­nin öden­me­si ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du.
Bor Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan eski hiz­met bi­na­sı­na bir afiş ası­la­rak emlak, çevre te­miz­lik ve ilan rek­lam ver­gi­le­ri­nin ikin­ci tak­sit­le­ri­nin öde­me­le­ri­nin son gü­nü­nün yak­laş­tı­ğı be­lir­til­di.
Ası­lan afiş­te, "Emlak, çevre te­miz­lik ve ilan rek­lam ver­gi­le­ri­ni­zi öde­me­yi unut­ma­yı­nız. İkinci tak­sit öde­me­si­nin son günü 30 Kasım." de­nil­di.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)