banner21

Üzeri Tah­ta­lar­la Kapatılan Tu­va­let Teh­li­ke Sa­çı­yor!

Bor'da 7 yıl önce Yeni Hamam ile bir­lik­te ta­di­la­ta alı­nan tu­va­le­tin du­ru­mu teh­li­ke sa­çı­yor.

ÖZEL HABER 18.09.2020, 10:47 05.10.2020, 12:47
Üzeri Tah­ta­lar­la Kapatılan Tu­va­let Teh­li­ke Sa­çı­yor!


Bor'da 7 yıl önce Yeni Hamam ile bir­lik­te ta­di­la­ta alı­nan tu­va­le­tin du­ru­mu teh­li­ke sa­çı­yor.
Oto­büs du­ra­ğı ya­nın­da bu­lu­nan tu­va­le­tin ona­rım işi henüz ta­mam­la­na­ma­dı. Üzeri tah­ta­lar­la ka­pa­tı­lan tu­va­le­tin, et­ra­fı da her hangi bir va­tan­da­şın düşüp ya­ra­lan­ma­ma­sı için de­mir­ler­le çev­ril­miş du­rum­da.
Et­ra­fın­da her hangi bir uyarı ta­be­la­sı bu­lun­ma­yan tu­va­let, özel­lik­le akşam sa­at­le­rin­de hem oto­büs bek­le­yen, hem de yü­rü­yen va­tan­daş­lar için teh­li­ke arz edi­yor. 
Haber: Bor'un Sesi Ga­ze­te­si

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)