banner21

Mil­let­ve­ki­li Ergun; Pa­ta­tes Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze Can Suyu Ola­cak

AK Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Milli Sa­vun­ma Ko­mis­yon Üyesi Yavuz Ergun Niğde Pa­ta­tes üre­ti­ce­li­ri­ni ra­hat­la­ta­cak yeni bir pazar açıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, Türk Şeker bu sezon Niğ­de­miz­den 10 bin ton yaz­lık pa­ta­tes, önü­müz­de­ki sezon ise yak­la­şık 40 bin ton pa­ta­tes alımı ya­pa­cak dedi.

SİYASET 19.08.2020, 15:45 19.08.2020, 15:48
Mil­let­ve­ki­li Ergun; Pa­ta­tes Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze Can Suyu Ola­cak


AK Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Milli Sa­vun­ma Ko­mis­yon Üyesi Yavuz Ergun Niğde Pa­ta­tes üre­ti­ce­li­ri­ni ra­hat­la­ta­cak yeni bir pazar açıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, Türk Şeker bu sezon Niğ­de­miz­den 10 bin ton yaz­lık pa­ta­tes, önü­müz­de­ki sezon ise yak­la­şık 40 bin ton pa­ta­tes alımı ya­pa­cak dedi.
Mil­let­ve­ki­li Ergun;
"Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Türk Şeker ta­ra­fın­dan du­yu­ru­lan Pa­ta­tes alımı ko­nu­su net­leş­ti.
Türk Şeker be­lir­le­di­ği alım­la­rı­nı net­leş­tir­di, böl­ge­miz­den yak­la­şık 10 bin ton yaz­lık pa­ta­tes önü­müz­de­ki sezon ise 40 bin ton kış­lık pa­ta­tes alımı ya­pa­cak. 2021 Yı­lın­da üre­ti­ci­le­ri­miz Söz­leş­me­li Tarım ile alım ga­ran­ti­li üre­ti­me ge­çecek. Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze can suyu ola­cak an­laş­ma­lar ile daha sür­dü­rü­le­bi­lir bir tarım ha­ya­ta geç­miş ola­cak” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)