Akkaya Felaketini Duymayan Kalmadı

İlçemizde yaşanan Akkaya çevre felaketine ulusal yazılı ve görsel medyada sessiz kalmadı.

ÖZEL HABER 08.02.2017, 09:55 08.02.2017, 10:28
İlçemizde yaşanan Akkaya çevre felaketine ulusal yazılı ve görsel medyada sessiz kalmadı. 
Ön­ce­ki gün Ak­ka­ya Ba­ra­jın­dan gelen atık­lar ne­de­niy­le il­çe­miz Baş­pı­nar ma­hal­le­sin­de yol­lar ka­pan­mış­tı. 
Haber: Muharrem Temel - ÖZEL


Bunun üze­ri­ne başta ga­ze­te­miz olmak üzere bir çok ajans, ga­ze­te ve te­le­viz­yon ka­na­lı olmak üzere ulu­sal med­ya­da Borlu va­tan­daş­la­rın sesi oldu. 
Ana­do­lu Ajan­sı, Doğan Haber Ajan­sı, İhlas Haber Ajan­sı, Posta ga­ze­te­si, Hür­ri­yet ga­ze­te­si, Sabah ga­ze­te­si, Mil­li­yet ga­ze­te­si, Ha­ber­türk ga­ze­te­si, Sözcü ga­ze­te­si, Star ga­ze­te­si, Ha­be­r7, CNN Türk, Trt­ha­ber, Atv gibi ulu­sal ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­da bu olaya ses­siz kal­ma­ya­rak ön plana çı­kar­dı­lar. 
Borlu va­tan­daş­la­rın­da büyük bir tepki gös­ter­di­ği çevre fe­la­ke­ti­ne karşı Niğde Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ge­rek­li nu­mu­ne­le­ri al­dı­ğı ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­dan­da yet­ki­li­le­rin ge­le­rek Ak­ka­ya Ba­ra­jın­da in­ce­le­me­ler ya­pa­cak­la­rı öğ­re­nil­di.


"Bor'u Köpükler Bastı" haberimiz için aşağıdaki resmin üzerine tıklayınız.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)