Bor'da 62 EBA Des­tek Nok­ta­sı Bu­lu­nu­yor

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan EBA des­tek nok­ta­la­rın­da öğ­ren­ci­ler eği­tim­le­ri­ne devam edi­yor.

ÖZEL HABER 19.10.2020, 10:22 19.10.2020, 10:25
Bor'da 62 EBA Des­tek Nok­ta­sı Bu­lu­nu­yor

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan EBA des­tek nok­ta­la­rın­da öğ­ren­ci­ler eği­tim­le­ri­ne devam edi­yor.

Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ne­de­niy­le eği­tim uzak­tan devam eder­ken, il­çe­miz Bor ge­ne­lin­de 62 adet EBA Des­tek nok­ta­sı bu­lu­nu­yor.
Niğde ge­ne­lin­de top­lam 216 EBA des­tek nok­ta­sı bu­lu­nur­ken, 3 adet­te mobil des­tak nok­ta­sı bu­lu­nu­yor.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)